Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

bng123
07:05
Reposted fromparkaboy parkaboy viawilcza wilcza
bng123
07:05
9428 db26 300
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus

July 30 2017

bng123
05:05
Misheard lyrics, Part II
Reposted fromtgs tgs viaathramp athramp
bng123
05:03
9511 ff2d 300
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viawilcza wilcza
bng123
05:01
2021 245b 300
Reposted fromzciach zciach viaDorin11 Dorin11
bng123
05:01
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
bng123
05:00
Cuddles getting out of hand...
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viasober sober
bng123
04:59
4188 8567 300
show me the cat
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viasober sober
bng123
04:55

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

bng123
04:54
bng123
04:54
8276 65f4 300
Reposted fromSzczurek Szczurek viameem meem
bng123
04:52
5828 446f 300
FEELIN OLD?
bng123
04:49
4728 5c8c 300
Reposted fromverdantforce verdantforce viaPaseroVirus PaseroVirus
bng123
04:46
7575 731b 300
Reposted frombeer beer viaPaseroVirus PaseroVirus

July 29 2017

bng123
06:29
4858 7910 300
Reposted frompierdolony pierdolony viajustlikethat justlikethat
bng123
06:29
4552 feee 300
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
bng123
06:28
1590 13e0 300
Reposted fromqb qb viaPaseroVirus PaseroVirus
bng123
06:28
3677 887d 300
bng123
06:28
3015 e3e5 300
Reposted fromdoener doener viaPaseroVirus PaseroVirus
bng123
06:28
Reposted frompunisher punisher viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl